دانلود پی دی اف کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :

[ad_1]

این مختصر بر پراکندگی ذرات با تخلخل بالا ، ورود آنها به جریان پر از بخار و چگالش بخار روی ذرات متمرکز است. نویسندگان با یک مسئله ساده / استاتیک با تمرکز بر انتقال درون ذره شروع می کنند. آنها شبیه سازی با وضوح بالا از ذرات را در یک جریان آشفته و تکامل وابسته به زمان در مناطق ذرات سیال در نظر می گیرند. سرانجام ، آنها بیشتر شبیه سازی های گردابی بزرگ محاسباتی – اقتصادی انتقال گاز به ذره را بررسی می کنند. این کتاب با یک خلاصه و چالش ها و همچنین دستورالعمل های مربوط به این زمینه به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :