دانلود پی دی اف کتاب Modeling and Simulation of Smart Grid Integrated with Hybrid Renewable Energy Systems :

[ad_1]

این کتاب تعریف جامعی از شبکه های هوشمند و مزایای آنها را ارائه می دهد و شبکه های هوشمند و سنتی را با هم مقایسه می کند. همچنین یک روش طراحی برای سیستم های انرژی تجدیدپذیر ترکیبی مستقل ، همراه با استفاده از مفاهیم شبکه هوشمند برای اهداف مقایسه ای ارائه می دهد. این بحث در مورد استفاده از نیروگاه های انرژی تجدید پذیر برای تأمین بار در مناطق دورافتاده و همچنین نیروگاه های مرکزی متصل به تاسیسات برق است. مفاهیم شبکه هوشمند مورد استفاده در طراحی سیستم های انرژی تجدیدپذیر ترکیبی می تواند اندازه اجزا را کاهش دهد ، که می تواند ترجمه شود تا هزینه انرژی تولید شده را کاهش دهد. سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی پیشنهادی شامل باد ، فتوولتائیک ، باتری و گازوئیل است و در ابتدا برای تغذیه برخی از بارها ، به طور کامل بار مورد نیاز را پوشش می دهد. این کتاب با تقسیم مفهوم شبکه هوشمند به بخشهایی با اولویت بالا و پایین ، روشی جدید را معرفی می کند. قسمت با اولویت بالا باید در هر شرایط تولیدی تأمین شود. با این حال ، بارهای دارای اولویت پایین می توانند در زمانی منتقل شوند که انرژی تولید شده از منابع انرژی تجدید پذیر بیش از نیاز بار اولویت دار باشد. نتایج نشان می دهد که استفاده از این مفهوم شبکه هوشمند باعث کاهش اندازه جز without و هزینه انرژی تولید شده می شود ، در حالی که بدون تقسیم بار. این کتاب همچنین استفاده از تکنیک های بهینه سازی هوشمند مانند بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و الگوریتم های ژنتیک (GA) برای طراحی بهتر سیستم های انرژی تجدیدپذیر ترکیبی را توصیف می کند. این کتاب زمینه بسیار خوبی برای اندازه بهینه و تشخیص منابع انرژی تجدیدپذیر ، منابع تجدیدپذیر ترکیبی ، بهترین روش بهینه سازی برای شکل دهی و طراحی اجزای سیستم های انرژی تجدیدپذیر ترکیبی و شبکه های هوشمند طراحی سیستم فراهم می کند تا بینش استفاده از مفاهیم را ارائه دهد. شکل دادن این به خوانندگان کمک می کند تا روش حواله و نحوه اتصال آن به اجزای مختلف سیستم ، مدل سازی آنها و تحلیل هزینه سیستم را درک کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Modeling and Simulation of Smart Grid Integrated with Hybrid Renewable Energy Systems :