دانلود پی دی اف کتاب Model-Based Demography : Essays on Integrating Data, Technique and Theory

[ad_1]

در اواخر شصت سال فعالیت خود ، توماس بورچ ، جمعیت شناس اجتماعی شناخته شده در سطح بین المللی ، از روش گسترده تر جمعیت شناسی انتقاد کرد. این حجم دسترسی آزاد مقالات حاصل را انتخاب می کند ، برخی قبلاً منتشر نشده ، برخی منتشر شده اند اما به راحتی در دسترس نیستند [from past meetings of The International Union for the Scientific Study of Population and its research committees, or from other small conferences and seminars]. با رد این ایده که جمعیت شناسی تنها شاخه ای از داده های کاربردی است ، کار وی آن را یک رشته مستقل و کاملاً علمی می داند. وقتی از دیدگاه فلسفه مدرن علم ، به ویژه مکتب معنایی یا مبتنی بر الگو ، به آن نگاه می شود ، جمعیت شناسی یک رشته متعادل ، دارای مجموعه ای غنی از فناوری و داده است ، اما به طور کلی از آنچه شناخته شده و با اصول بهتر است. همانطور که در این کتاب نشان داده شده است ، برخی از تکنیک های جمعیتی را می توان به عنوان مدل های نظری نیز مشاهده کرد ، و برخی از مدل های عینی / رفتاری ، که به دلیل مشاهدات ناسازگار معمولاً به عنوان تئوری کنار گذاشته می شوند ، اکنون مقادیر به عنوان مدل های نظری دیده می شوند ، به عنوان مثال انتقال جمعیتی تئوری. این کتاب نشان می دهد که چگونه جمعیت شناسی می تواند با اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر مدل نسبت به علم ، یک ویرایش نظری قوی بر پایه تجربی گسترده و عمیق خود ایجاد کند. اما بخش کامل این روش برای استفاده بیشتر از مدل سازی رایانه ای به اطلاعات جمعیتی احتیاج دارد [both macro- and micro-simulation]، در بیان و دستکاری ایده های نظری و همچنین برای محاسبه عددی. این کتاب تحت مجوز CC BY دسترسی آزاد دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Model-Based Demography : Essays on Integrating Data, Technique and Theory