دانلود پی دی اف کتاب Mobility of Visually Impaired People : Fundamentals and ICT Assistive Technologies

[ad_1]

این کتاب در مورد طراحی تجهیزات جدید کمکی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای نابینایان بحث می کند. این کتاب با تعریف مفهوم فضا آغاز می شود و به دنبال آن مفهوم تعامل با یک فضا در طول پویایی و این ویژگی های متقابل ارائه می شود. همكاران سپس مبناي عصب شناختي ادراك فضا را براي تحرك و نظريه هاي مختلف ادراك فضا را بررسي خواهند كرد. در این متن ، فن آوری های موجود برای بازیابی موجود با درک فضا (سلول های بنیادی و iPS ، پیوندها ، قابلیت انعطاف پذیری مغز ، دستگاه های جایگزین حسی ، فناوری های چند حالته و غیره) ، آخرین فن آوری های طراحی کمک حرکتی ، نحوه واکنش محیط ، معرفی شده است. به کاربر نهایی منتقل شده است. روش های ارزیابی اولیه و خلاصه ای از دستگاه های تحرک نیز بحث خواهد شد. این کتاب با نگاهی به روندهای آینده تحقیق و توسعه فناوری برای فناوری اطلاعات و ارتباطات با کمک تحرک به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Mobility of Visually Impaired People : Fundamentals and ICT Assistive Technologies