دانلود پی دی اف کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future

[ad_1]

این کتاب یک روش جدید و تحریک آمیز برای مقابله و تعریف مسیرهای پایدار برای احیای دلتای می سی سی پی است. بر اساس ایده عملکرد طبیعی دلتای می سی سی پی ، عواملی که منجر به انحطاط شدید آن شد و مسیر اصلی جهانی قرن 21 ، نویسندگان راه های احتمالی آینده را برای مدیریت پایدار دلتا بررسی کردند. آنها شرایط فعلی و همچنین آب و هوا و پیش بینی های آینده انرژی و منابع را در نظر می گیرند. این کتاب نتیجه می گیرد که بدون تغییرات عمیق در نحوه زندگی و مدیریت انسانها در دلتا ، ثبات دلتا به شدت به خطر می افتد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future