دانلود پی دی اف کتاب Microwave Sleep Apnoea Monitoring :

[ad_1]

این کتاب طراحی ، توسعه و آزمایشات میدانی سیستم های نظارت بی سیم مبتنی بر فرکانس رادیویی برای بیماران مبتلا به آپنه خواب را ارائه می دهد. این یک زمینه کلی از فن آوری نظارت بی سیم و MIMO در شبکه بی سیم بدن منطقه (WBAN) ، 4 زمینه اصلی از جمله طراحی سخت افزار مایکروویو ، MIMO مجازی در WBAN و پیاده سازی سطح سیستم سخت افزار و آزمایشات میدانی را پوشش می دهد. در سطح جز component ، این کتاب نمونه هایی از اصول طراحی ، فیلترهای فرایند و باند گذر ، فیلترهای کم گذر ، آنتن های پچ کم پروفیل ، تقویت کننده های نیرو و اسیلاتورها را ارائه می دهد که عناصر اصلی طراحی مبدل در شبکه های بدن و ارتباطات تعاونی سیستم های شبکه بی سیم هستند در سطح سیستم ، این کتاب شامل ادغام سخت افزار ، آزمایش میدانی و تکنیک های کدگذاری شبکه است. این کتاب همچنین برنامه های MIMO مجازی ، مانند اجرای MIMO با استفاده از FPGA ، اندازه گیری ضریب همبستگی را ارائه می دهد. این کتاب در زمینه فناوری نظارت بی سیم در مهندسی پزشکی ، که به سرعت در حال رشد است ، تأثیراتی ایجاد خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Microwave Sleep Apnoea Monitoring :