دانلود پی دی اف کتاب Microwave Chemical and Materials Processing : A Tutorial

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب معرفی شیمی دانان از طریق یک روش آموزشی برای استفاده از مایکروویو با بررسی چندین کاربرد شیمی مایکروویو و پردازش مواد است. این بعداً شیمی دانان را قادر می سازد تا آزمایشات خود را در زمینه شیمی مایکروویو یا فرآوری مواد انجام دهند. گرمایش مایکروویو به روشی محبوب برای ورود انرژی گرمایی به واکنشهای شیمیایی و پردازش مواد در آزمایشات در مقیاس آزمایشگاهی تبدیل شده است. بسیاری از موارد تحقیقاتی که از حرارت مایکروویو در طیف وسیعی از زمینه ها استفاده شده است ، شامل سنتز آلی ، پلیمرها ، نانومتر ، مواد زیستی و پخت سرامیک است. در بیشتر موارد ، از تجهیزات مایکروویو به عنوان یک منبع حرارتی ساده استفاده می شود. از این رو عمده مزایای تابش مایکروویو به ندرت حاصل می شود. یک دلیل نیاز به درک ماهیت الکترومغناطیس ، مهندسی مایکروویو و ترمودینامیک است. با این حال ، قدردانی از آنها در یک دوره کوتاه برای یک شیمی دان دشوار است ، بنابراین آنها به عنوان موانعی برای شیمی دان عمل می کنند که ممکن است به استفاده از اشعه مایکروویو علاقه مند باشند. این کتاب با استفاده از شکلها و نمودارها به جای معادلات تا حد ممکن ، به غلبه بر این موانع کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Microwave Chemical and Materials Processing : A Tutorial