دانلود پی دی اف کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد اصول اولیه روشهای تجربی و محاسباتی را برای مطالعه میکرو RNA ها در تحقیقات سرطان شرح می دهد و بنابراین ، پایه محکمی برای کسانی که مایل به توسعه برنامه های بیشتر هستند فراهم می کند. این فصل با روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد مورد نیاز و معرف ها ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی به راحتی قابل تکرار و اجتناب از مشکلات و نکات شناخته شده برای جلوگیری از آنها معرفی می کند. . میکرو RNA و سرطان رسمی و پیشرفته: روش ها و پروتکل ها ، ویرایش دوم برای اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعات بیشتر در این زمینه

[ad_2]

دانلود pdf کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols