دانلود پی دی اف کتاب Micro-Spatial Histories of Global Labour :

[ad_1]

این بخش روش جدیدی را برای انجام تاریخ جهانی توصیف می کند. ما به جای ارائه یک نمای کلی و کلی از گذشته ، یک رویکرد “خرد-مکانی” را پیشنهاد می دهیم که تاریخ خرد را با مفهوم فضا ترکیب می کند. آگاهی از منابع اولیه و ناپیوستگی ها و نابرابری های تاریخی از ویژگی های تاریخ جهانی است که در اینجا پدیدار می شود. ما در این حجم از نیروی کار به عنوان لنز خود استفاده می کنیم. تاریخچه خرد فضایی کار به مدیریت و استخدام نیروی کار ، پویایی فضایی داوطلبانه و منسجم آن ، ادراک سیاسی و نمایندگی آن و آژانس و شبکه های اجتماعی خود کارگران می پردازد. فصل های جداگانه توسط همكاران ، كه تخصص آنها شامل كشورهای مدرن چین و ایتالیا است ، از طریق سفر مبلغین بین هند و برزیل از طریق قرن هجدهم كوبا و مالویناس / فالكلند ، به شرق قرون وسطی دریای مدیترانه تا سیرالئون امروزی نوشته شده است. کاورها اسیر مسیحی در سراسر امپراتوری عثمانی و اسپانیا. نتیجه این یک حجم بسیار خواندنی است که به س questionsالات مهم نظری و روش شناختی در تاریخ نویسی می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Micro-Spatial Histories of Global Labour :