دانلود پی دی اف کتاب mHealth Innovation in Asia : Grassroots Challenges and Practical Interventions

[ad_1]

این کتاب طیف گسترده ای از ابتکارات سلامت در جنوب ، جنوب شرق و شرق آسیا را ارائه می دهد. این دیدگاه متنوعی از متنوع فرهنگی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد که با چنین چالش هایی در سطح زمین با چالش های عمیق روبرو می شوند ، و استراتژی هایی که برای غلبه بر این چالش ها این استراتژی ها را شکل می دهند. این کتاب بحث های مختلفی را در مورد ادبیات گسترده سلامت سلامت جمع می کند و نشان می دهد که چگونه یک تحقیق در زمینه های متنوع آسیایی بر موفقیت و / یا شکست ابتکارات فعلی سلامت تأثیر می گذارد. همچنین نقش مهمی را که دانشمندان علوم اجتماعی می توانند در پیشبرد دیدگاه های نظری و همچنین برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی ابتکارات بهداشتی بازی کنند ، برجسته می کند. این کتاب منبع ارزشمندی برای برنامه ریزان پروژه ، توسعه دهندگان سیاست در سازمان های غیردولتی و نهادهای دولتی و همچنین دانشگاهیان ، محققان و دانشجویان در زمینه های بهداشت عمومی ، مطالعات ارتباطات و توسعه است. این کتاب با مجوز CC BY دسترسی آزاد دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب mHealth Innovation in Asia : Grassroots Challenges and Practical Interventions