دانلود پی دی اف کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications

[ad_1]

این کتاب زمینه دائماً در حال گسترش نانوذرات و گروه های فلزی ، به ویژه خصوصیات وابسته به اندازه و پدیده های کوانتومی آنها را پوشش می دهد. رویکردهای سازمان اتم هایی که باعث ایجاد توده ها و نانوذرات می شوند ، در چند وقت اخیر به سرعت در حال حرکت هستند. این پیشرفت ها از طریق ترکیبی از رویکردهای تجربی و محاسباتی توصیف شده و به طور مفصل توسط نویسندگان پوشش داده شده است. به تازگی خواص و کاربردهای مختلف در حال ظهور از پلاسمونیک گرفته تا تجزیه و تحلیل برجسته شده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications