دانلود پی دی اف کتاب Metabolic Disorders and Critically Ill Patients : From Pathophysiology to Treatment

[ad_1]

هدف این کتاب گردآوری آخرین یافته ها در مورد اختلالات متابولیکی است که به شدت در بیماران مختلف به شدت نقش دارد. از آغاز قرن 20 ، حفظ “فضای داخلی محیط” یک چالش بزرگ برای تروریست ها بوده است. علاوه بر پیشرفت قابل توجه تکنولوژیکی در بخشهای مراقبت ویژه ، در طی 10 سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در درک ما از اختلالات متابولیکی مشاهده شده در بیماران بسیار بدحال انجام شده است. امروزه نمی توان هنگام انتخاب مناسب ترین روش درمانی برای این بیماری ، این اختلالات را نادیده گرفت. ناهنجاری های متابولیکی سلولی مسئول سیستم ها و نارسایی های اندام ها هستند ، بنابراین رویکردهای مدرن در مورد اختلالات اندام اکنون شامل پیشگیری یا درمان چنین اختلالات است. این کتاب ابزاری جامع است که به پزشک اجازه می دهد این اختلالات متابولیکی را درک ، تشخیص داده و درمان کند. مشکلات آب ، الکترولیت ، اسید باز ، گلیسمی و غدد درون ریز ، و همچنین ناهنجاری های متابولیکی مشاهده شده در نارسایی کلیه ، مغز و کبد ، در فصل های مختلف ارائه شده است. بخش آخر کتاب به نتایج مفاهیم تغذیه ای مدرن ، اصلاحات انرژی ، اختلال در عملکرد میتوکندری ، هیپوترمی ، استرس اکسیداتیو و پرفیوژن مجدد ایسکمی اختصاص دارد و راه را برای درمان های جدید باز می کند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Metabolic Disorders and Critically Ill Patients : From Pathophysiology to Treatment