دانلود پی دی اف کتاب Mega-Events and Legacies in Post-Metropolitan Spaces : Expos and Urban Agendas

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های جدیدی را ارائه می دهد که از طریق آنها می توان وقایع بزرگ را مشاهده و تفسیر کرد. د ویتا و مورندی با استفاده از مطالعات موردی خاص در نمایشگاه های جهانی ، گزارشی از نمایشگاه اکسپو 2015 و میراث مقیاسی آن ارائه دادند. در حالی که جهان رویداد و بعد از حادثه تحت تأثیر بحران قرار گرفته است ، اماکن مناطق نمایشگاه بسیار گسترش یافته اند ، از جمله مکان های منطقه ای و همچنین پس از کلانشهرها. مقایسه هدف میلان با نمایشگاههای قبلی مانند لیسبون 1998 ، ساراگوسا 2008 و شانگهای 2010 ، نشان دادن سهم در روند نوآوری شهری و بحث پیرامون دستور کار جدید شهری ، دو هدف عمده داشت. همراه با بررسی مباحث تئوریک و تئوریک بین المللی در مورد توسعه مقیاس های منطقه ای و کلان منطقه ای از شهرهای معاصر برای ارائه پیشنهادات برای برنامه های آینده شهری از طریق شهرهای بزرگ. این کتاب برای دانشجویان ، محققان و سیاست گذاران در زمینه برنامه ریزی شهری ، و مطالعات شهری و به طور گسترده تر ، جغرافیا و سیاست های فضایی بسیار مهم خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Mega-Events and Legacies in Post-Metropolitan Spaces : Expos and Urban Agendas