دانلود پی دی اف کتاب Media Logic(s) Revisited : Modelling the Interplay between Media Institutions, Media Technology and Societal Change

[ad_1]

این جلد با بهره گیری از دیدگاه های نظری و تجربی دانشمندان بین المللی که در زمینه های ارتباطات ، رسانه ها ، علوم سیاسی و جامعه شناسی فعالیت می کنند ، دیدگاه های جدیدی را برای مفهوم منطق رسانه ارائه می دهد. در جهانی که به طور فزاینده ای دیجیتالی و جهانی می شود ، ساختارها و فناوری های قدرتمند رسانه ای از بسیاری جهات بر زندگی روزمره ما تأثیر می گذارند. این نه تنها رسانه های جمعی بلکه “کانال های چندرسانه ای” هستند که در زندگی روزمره بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین ، احیای اصل تدارکات رسانه ای ، که بر ارتباط متقابل قوی فن آوری های رسانه ای ، نهادهای رسانه ای و قدرت رسانه ای متمرکز است ، ضروری است. منطق (ها) رسانه ای با تأمل انتقادی بر ایده منطق رسانه ای ، ورودی بسیار مورد نیاز با توجه به تحولات فعلی و تعامل فرهنگی قوی رسانه ها در زمینه های مختلف اجتماعی ، این مورد را دوباره مرور می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Media Logic(s) Revisited : Modelling the Interplay between Media Institutions, Media Technology and Societal Change