دانلود پی دی اف کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach

[ad_1]

این کتاب مدیریت ریسک عملیاتی (ORM) را در شرایط فعلی و نقش جدید آن در زمینه مدیریت ریسک را پوشش می دهد. مفهوم ریسک عملیاتی نیز در حوزه ادبیات ORM مورد بحث گسترده تری قرار می گیرد که در طول سالها رشد کرده است. با تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی یا روش های مختلف که سعی در تلفیق رویکردهای مختلف اندازه گیری دارند ، نویسندگان نتایج اصلی یک مدل ریسک عملیاتی را که توسط چارچوب های روش ، فرضیات ، ابزارهای آماری و واسطه ها تخمین زده شده ، کشف می کنند. این کتاب که راهنمای دانشگاهیان و دانشجویان است ، همچنین در مورد درآمد اقدامات تخفیف ، که توسط نتایج اصلی روش اجرا شده پیشنهاد شده است ، بحث می کند. این کتاب برای دانشجویان ، دانشگاهیان و مقامات نظارتی و نظارتی مالی جذاب خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach