دانلود پی دی اف کتاب Measurement of the Antineutrino Double-Differential Charged-Current Quasi-Elastic Scattering Cross Section at MINERvA :

[ad_1]

این پایان نامه نشان دهنده اولین اندازه گیری اختلاف دوگانه پراکندگی شبه الاستیک ضد نوترینوها در برخی از محدوده های GeV است – منطقه ای که از نظر نظری و تجربی قابل توجه است زیرا این منطقه جنبشی است که در آن مطالعه برابری بار (CP) نقض می شود منطقه نوترینو معمولاً به درک دقیق تفاوت بین پراکندگی ضد نوترینو و نوترینو نیاز دارد. این پایان نامه همچنین مقطع شبه الاستیک ضد انترینو- اسکینتیلاتور را به عنوان تابعی از انرژی ارائه می دهد که با اندازه گیری های آزمایش های قبلی مقایسه می شود. انتظار می رود آزمایش های نوسانات نوترینوی نسل بعدی ، مانند تپه شنی و بیش از حد کاهنده ، برای اندازه گیری نقض CP در ناحیه لپتان. برای انجام این کار ، آنها باید به طور چشمگیری سطح عدم اطمینان فعلی خود را کاهش دهند ، به ویژه به دلیل مدل تعامل هسته – نوترینو. از آنجا که نقض CP اندازه گیری تفاوت بین ویژگیهای نوسانی نوترینوها و آنتینوترینوها است ، اطلاعات مربوط به چگونگی برهم کنش های آنتینوترینوز کمتر مطالعه شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اندازه گیری های توصیف شده اثر هسته ای و ابزاری را تعیین می کند که فیزیک دقیق نوترینو باید آن را درک کند. همراه با اینکه در کمک به کاهش عدم اطمینان آزمایش های نوسان مفید است ، این داده ها همچنین می توانند برای مطالعه گسترده بودن اثرات متقابل مختلف همبستگی و آخرین حالت در هسته مورد استفاده قرار گیرند. این پایان نامه به غیر از پیشرفت علمی قابل توجه ، نیز م .ثر است. مقدمه ای عالی در زمینه فیزیک تجربی نوترینو برای دانشجویان آینده.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Measurement of the Antineutrino Double-Differential Charged-Current Quasi-Elastic Scattering Cross Section at MINERvA :