دانلود پی دی اف کتاب Max Schmeling and the Making of a National Hero in Twentieth-Century Germany :

[ad_1]

این کتاب اولین مطالعه عمیق در مورد بوکسور آلمانی ماکس شیلینگ (1955 تا 1905) را به عنوان یک قهرمان ملی و نماینده در آلمان بین دهه 1920 تا امروز ارائه می دهد. این رابطه پیچیده بین ورزش ، فرهنگ ، سیاست و هویت ملی را کاوش می کند و مبتنی بر روزنامه نگاری ، فیلم ، هنرهای تجسمی ، زندگی نامه نویسی و داستان است. در فصل های تفصیلی ظهور شیلینگ به عنوان یک نماد در جمهوری ویمار ، تعامل وی با آمریکا ، شهرت وی در رایش سوم و رقابت او با جو لوئیس به عنوان کانون تبلیغات و رقابت ایدئولوژیک فوق العاده تجزیه و تحلیل می شود. این کتاب همچنین بررسی می کند که چگونه موفقیت شیلینگ در تجارت پس از جنگ او را با فرهنگ یک ملت “ساعت صفر” در عصر “معجزات اقتصادی” و بعدا “آلمان های خوب” و یک پست برای چگونگی ادعای آن به عنوان مثال اخلاقی – نسل جرایم مصمم است که با گذشته “کنار بیایند”. این کتاب خوانندگان را با تاریخچه و بازنمایی های ورزش و بوکس ، س questionsالات مربوط به هویت ملی در گفتمان ورزش و فرهنگ سیاسی و در تاریخ معاصر آلمان آشنا می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Max Schmeling and the Making of a National Hero in Twentieth-Century Germany :