دانلود پی دی اف کتاب Mathematics Matters in Education : Essays in Honor of Roger E. Howe

[ad_1]

این کتاب راجر ای در انجمن های بین المللی ریاضیات و آموزش ریاضیات. با الهام از سهم هوو. دکتر مشهور بخاطر مشارکتهای تحقیقاتی خود در زمینه های نظریه بازنمایی ، فرم اتومورفیک ، تحلیل هارمونیک و نظریه استقرایی. هاو همچنین درک ما از ریاضیات تدریس شده در پایه های ابتدایی را عمیق تر کرده و ریاضیدانان و معلمان ریاضیات را به چالش کشیده است. با هم کار کنید تا این بخش از جهان ریاضی را با روشهای جدید انتقادی و تخیلی بررسی کنید. این بخش به جمع بندی و برجسته سازی مشارکت هاو در زمینه های مختلف در زمینه آموزش ریاضیات ، نشان دادن امکان و اهمیت درگیر شدن ریاضیدانان در تحقیقات تأثیرگذار در آموزش ریاضیات و اهمیت همکاری و تبادل نظر بین رشته ای کمک خواهد کرد. نمایش می دهد

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Mathematics Matters in Education : Essays in Honor of Roger E. Howe