دانلود پی دی اف کتاب Mathematical Modeling of Lithium Batteries : From Electrochemical Models to State Estimator Algorithms

[ad_1]

این کتاب منحصر به فرد است و تنها به طور کامل به مدل سازی باتری برای تمام اجزای برنامه های سیستم مدیریت باتری (BMS) اختصاص دارد. محتوای این کتاب با ارائه اصول منسجم ، بسیاری از نشریات تحقیقاتی را در این حوزه تحسین می کند. بازار انفجاری باتری های لیتیوم یون منجر به تقاضای شدید مدل های ریاضی برای سیستم های مدیریت باتری (BMS) شده است. محققان از چندین زمینه از زمینه های مربوطه خود کمک می کنند ، که منجر به توسعه جانبی می شود. خطر این وضعیت فراری این است که محققان بدون استفاده از روش یا الگوریتم موجود ، دانش عمیقی در مورد مبانی مشترک کسب کنند. اغلب نتیجه را اشتباه تفسیر می کنید. شایان ذکر است که اصول راهنما یکسان است و عدم وضوح مانع پیشرفت چشمگیر می شود. تکرار یا حتی خلاصه ای از همه کاربردهای مدل سازی باتری بی معنی خواهد بود ، بنابراین این یک کار ماموت است و نمی تواند در یک پیشنهاد انجام شود. نویسندگان بر این باورند که با تبیین اصول اصلی به صورت منسجم می توان سهم مهمی را به دست آورد. چنین پیشنهادی به محققان در بسیاری از حوزه ها کمک می کند تا اصول بنیادی را بدانند و مرزها را پیش ببرند. باتری یک سیستم الکتروشیمیایی است و هیچ سطح درستی نمی تواند این اساس را فرض کند. رشته مشترکی که باید اجرا شود؟ از مدل های الکتروشیمیایی مفصل گرفته تا الگوریتم های مورد استفاده برای برآورد زمان واقعی روی میکروچیپ؟ این است که بر اساس فیزیک است. با توجه به این موضوع ، این کتاب دارای سه بخش است. هر قسمت با تهیه طرح کلی شروع می شود؟ اصول ترمودینامیک یا پدیده های حمل و نقل اغلب مورد استناد قرار می گیرند؟ و با برخی از برنامه های زمان واقعی به پایان برسید. قسمت اول مربوط به مدل سازی الکتروشیمیایی و مدل دوم با کاهش نظم است. هدف از BMS برآورد وضعیت و بهداشت است و قسمت سوم آن اختصاص دارد. قوانین مربوط به ناظران ایالتی از چارچوب عمومی بیزی گرفته شده و ارزیابی سلامت با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشین (ML) انجام می شود. م componentلفه متفاوت این کتاب استنباط کامل قوانین یادگیری برای الگوریتم های جدید ML است. با توجه به کاربرد گسترده ML در دامنه های مختلف ، این بخش ممکن است برای محققان خارج از حوزه BMS نیز مرتبط باشد. نویسندگان امیدوارند که این پیشنهاد با یک رویکرد اساسی یک مهندس عملی و یک محقق تحقیقاتی با ابزارهای گسترده راضی کند. درک مدل BMS.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Mathematical Modeling of Lithium Batteries : From Electrochemical Models to State Estimator Algorithms