دانلود پی دی اف کتاب Massive MIMO in 5G Networks: Selected Applications :

[ad_1]

این در درجه اول بر اصول و کاربردهای MIMO در مقیاس بزرگ در شبکه های 5G Springerbri تمرکز دارد. اهمیت MIMO در مقیاس بزرگ برای ارتباطات 5G یا آینده برای اولین بار مورد بحث قرار گرفته است. سپس ، اصل اساسی فناوری MIMO در مقیاس وسیع به طور گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، یعنی انواع سناریوهای 5G و بهبود آنها در صورت در نظر گرفتن MIMO مقیاس بزرگ ، توصیف می شود. تکنیک های لایه فیزیکی هنری و تکنیک های مختلف شبکه برای کاهش مداخله و تعیین منابع نیز معرفی شده اند. این برنامه کاربردهای منتخب MIMO در شبکه های 5G Springerbri ، یعنی ارتباطات میلی متر و انتقال انرژی به کمک MIMO در مقیاس بزرگ را بررسی می کند. طراحی لایه فیزیکی ، مکانیسم های کنترل دسترسی چندگانه (MAC) و تکنیک های شبکه ای برای ارتباطات موج میلی متر با کمک فناوری MIMO بحث شده است. سپس ، هیبریدهای MIMO به طور گسترده ای برای انتقال اطلاعات و انرژی تحت پوشش قرار می گیرند. طرح آزمایشی اتصال پایین و طرح آزمایشی پیوند برای شبکه های تک سلولی پیشنهاد شده است و انتقال انرژی غیر همکار و همکار به چند سلول ارائه می شود. محققان ارتباطات در زمینه فناوری MIMO و همچنین محققان و متخصصانی که در ارتباطات میلی متر و انتقال انرژی کار می کنند ، به دنبال موضوعات جدید تحقیقاتی می گردند ، و موضوع مورد نظر با طراحی سیستم ارتباطی ، الگوریتم های متمرکز و توزیع شده ، این مختصر را ذکر می کنند. همانطور که مفید است. دانشجویان سطح پیشرفته که در رشته مهندسی ارتباطات تحصیل می کنند ، این کتاب را به عنوان یک درس متوسطه نیز مفید می دانند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Massive MIMO in 5G Networks: Selected Applications :