دانلود پی دی اف کتاب Masculinity, Labour, and Neoliberalism : Working-Class Men in International Perspective

[ad_1]

این کتاب به بررسی شیوه هایی می پردازد که از طریق آنها سرمایه داری نئولیبرال زندگی مردم طبقه کارگر را در سرتاسر جهان تغییر شکل داده است. این مقاله بر تأثیرات تغییر شغل و شکل های جدید دولت بر تجارب مردان از زندگی عمومی و خصوصی تمرکز دارد. این کتاب طیف وسیعی از مطالعات بین المللی از ایالات متحده ، انگلیس و استرالیا تا اروپای غربی و شمالی ، روسیه و تایلند را ارائه می دهد و گفتمان فراتر از گفتمان های “بحران مردانگی” یا تحریفات طبقه کارگر است. در عوض ، نویسندگان به شیوه های برخورد مردان با اشکال حاشیه نشینی اقتصادی و نمادین و موانعی که در این راه با آن روبرو شده اند ، نگاه می کنند. در حالی که تمرکز حجم تغییر اشتغال است ، اما بسیاری از موضوعات از مصرف و اوقات فراغت گرفته تا تحصیل و خانواده را پوشش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Masculinity, Labour, and Neoliberalism : Working-Class Men in International Perspective