دانلود پی دی اف کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای آسان و در دسترس است که به تصمیم گیری آماری صحیح ، تجزیه و تحلیل و تفسیر سریع نتایج با استفاده از Stata کمک می کند. این شامل پوشش پیشرفته ANOVA ، تجزیه و تحلیل عامل و خوشه در Stata ، و همچنین رگرسیون لازم و آمار توصیفی است. این هدف برای کسانی است که می خواهند در مورد متداولترین روشها در فرآیند ، مدیریت داده و تحقیقات بازار بیشتر بدانند. این کتاب مروری بر کل فرآیند تحقیقات بازار ، از طرح س questionsالات تحقیق در بازار گرفته تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش های کمی ، برای خوانندگان ارائه می دهد. این برنامه جذاب ، عملی است و شامل بسیاری از مثالهای عملی ، نکات و پیشنهادات برای کمک به خوانندگان در استفاده و تفسیر روشهای کمی مانند رگرسیون ، فاکتورگذاری و تجزیه و تحلیل خوشه است. این روشها به شرکتها کمک می کنند تا بینش مفیدی را به محققان ارائه دهند

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata