دانلود پی دی اف کتاب Maritime Security Risks, Vulnerabilities and Cooperation : Uncertainty in the Indian Ocean

[ad_1]

این کتاب برای حمایت از گزینه های سیاست بین المللی برای افزایش همکاری های امنیتی دریایی در منطقه اقیانوس هند ، به طور منحصر به فرد از یک رویکرد خطرپذیری و آسیب پذیری استفاده می کند. درک خطرات مشترک و نقاط ضعف مشترک که بر دستیابی به اهداف متقابل در بخش دریایی تأثیر می گذارد ، مبانی عملی برای پیشبرد اقدامات جمعی است. خطوط دریایی اقیانوس هند مهمترین ساختمانهای جهان برای منابع انرژی (نفت ، گاز و زغال سنگ) و سایر محموله ها هستند. راه های تجارت دریایی ایمن برای اقتصاد جهانی ، منطقه ای و ملی مهم است. علاوه بر این ، چالش های امنیتی فزاینده ناشی از تخریب محیط زیست دریایی تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی وجود دارد. نیاز بیشتری به بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برای اجرای قانون و نظم در دریا ، کنترل درگیری های منطقه ای ، واکنش در برابر بحران های بشردوستانه و بلایای طبیعی و همکاری برای حفظ محیط زیست دریا وجود دارد. این کتاب منبعی بی بدیل برای رهبران سیاسی ، مشاوران سیاست ، محققان دانشگاهی ، متخصصان نظامی و دانشجویان بین المللی امنیت و مطالعات استراتژیک فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Maritime Security Risks, Vulnerabilities and Cooperation : Uncertainty in the Indian Ocean