دانلود پی دی اف کتاب Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality

[ad_1]

کمک به چالش ها و فرصت های دستیابی به پیشرفت در سیستم های مراقبت های بهداشتی ، سهم این متن جدید ابتکاری عمیق و تفاوت در زمینه رو به رشد بحث دانشگاهی است. مدیریت اصلاحات در بهداشت و درمان وظیفه بهبود ، تعبیه و بهبود صنعت ، ترکیب متن ، فرایندها و نمایندگی را بر عهده دارد. این کتاب با ارائه بینش در جنبه های مختلف ارزشمند کیفیت ، با ارائه نمونه های خاصی از مداخلات ملی و سازمانی در جهت پیشرفت ، آغاز می شود. بخش دوم بر روی استراتژی هایی برای اطمینان از انتشار با کیفیت بالا از طریق تمرینات خوب و بسیج دانش متمرکز است ، و قسمت آخر توجه به گروه های مختلف عوامل تغییر را در بهبود کیفیت ، همکاری و استفاده از اهرم ها جلب می کند. این متن اختراعی برای محققان علاقه مند به بهداشت و سازمان ، كه می خواهند تئوری را به سیاست و عمل تبدیل كنند ، عملی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality