دانلود پی دی اف کتاب Mainstreaming the Northeast in India’s Look and Act East Policy :

[ad_1]

این کتاب شرح مفصلی از چشم انداز هند و توسعه سیاست های قبل از تصویب راجع به ویژگی های منطقه شمال شرق و کارایی آن است. شمال شرقی هند به عنوان یک منطقه محصور در خشکی است و بیشتر مرزهای خود را با کشورهای همسایه جنوب و جنوب شرقی آسیا تقسیم می کند. این پتانسیل پیشرفت و تجربه تجارت ، سرمایه گذاری و اتصال بین شمال شرقی هند و کشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. علاوه بر این ، این مجموعه از ابتکارات چند جانبه منطقه ای و فرعی منطقه ای – مانند همکاری های فنی و اقتصادی چند بخشی برای خلیج بنگال (BIMSTEC) ، بنگلادش-چین-هند-میانمار (BCIM) و مکونگ- همکاری گانگا (MGC) – که به طور بالقوه می تواند همکاری در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بین شمال شرقی هند و مناطق همسایه را تقویت کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Mainstreaming the Northeast in India’s Look and Act East Policy :