دانلود پی دی اف کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اصلی سیستم های تولیدی را معرفی می کند و چندین روش ارزیابی برای ارزیابی این سیستم ها ارائه می دهد. روش های اقتصاد کلان مرتبط به طور خلاصه ارائه شده و چارچوب نظری ساخت سازگاری کلان اقتصادی توضیح داده شده است. این کتاب مدل سازگاری اقتصاد کلان را ارائه می دهد که ابزاری را به عنوان اقتصاد کلان پیشنهاد می کند. نویسندگان یک روش برای استخراج یک شاخص سازگاری اقتصاد کلان جدید ارائه می دهند که شرکت های تولید کننده را قادر می سازد تا پیشرفت خود را در زمینه اجرای شیوه های اقتصاد کلان ارزیابی و دنبال کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach