دانلود پی دی اف کتاب Macroeconomics, Fifth Edition

[ad_1]

اقتصاد کلان مدرن و عملی اقتصاد کلان چید جونز به دانشجویان می آموزد که مانند اقتصاددانان کلان مدرن ، با پوشش توسعه قوی تر و جذاب تر و رویکرد شهودی تر به مدل ، فکر کنند. اقتصاد کلان با تمجید از تصویب کنندگان برای توضیحات روشن ، سازمان انعطاف پذیر ، مطالعات به موقع موردی ، داده ها و تأکید بر حل مسئله ، به دانشجویان ابزارهای عملی را برای درک و تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان می دهد. این متن ابتکاری ، اقتصاد کلان را بدون آسیب رساندن به سختگیری ، پیچیده تر می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Macroeconomics, Fifth Edition