دانلود پی دی اف کتاب L'Ultime discours : Texte intégral de l'allocution de démission d'Emmanuel Macron

[ad_1]

کاخ الیزه از پنجره های سالن گوشه ، روز به پایان می رسد. امانوئل مکرون ، جدی ، آرام ، صحبت می کند: ‘هموطنان عزیز من ، صفحه جدیدی از رمان ملی نمی نویسم. من آن را رها می کنم ، آن را رد می کنم: بنابراین این وظیفه من در قبال تو و نسبت به حقیقت است. امروز در نیمه شب ، به عنوان رئیس جمهور جمهوری به اقدامات خود پایان خواهم داد. “سخنرانی نهایی متنی رادیکال و ادبی است: مهدی ارومی از طریق این روایت به امانوئل مکرون می گوید که فرانسه را ترک کند ، استعفا دهد و برود.” برای جلوگیری از بدترین حالت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L'Ultime discours : Texte intégral de l'allocution de démission d'Emmanuel Macron