دانلود پی دی اف کتاب Linguistic Prefabrication : A Discourse Analysis Approach

[ad_1]

این کتاب اکتشاف ابتکاری پیش ساخته زبانی در گفتمان تبلیغات سفر از دیدگاه عملکردی را ارائه می دهد. بیشتر مطالعات قبلی در مورد زبان پیش ساخته رویکردی منظم و منظم را در پیش گرفته اند. با این حال ، این مطالعه با هدف کشف کارکردهای آن در گفتمان انجام می شود. مطالبی که در اینجا بررسی می شود گفتمان تبلیغات سفر است که به یکی از کاندیداهای “برابری گفتمان مدرن متأخر” تبدیل شده است و بندرت قبلاً در مورد آن بحث شده است. تلاش برای مدل سازی اصطلاحات زبانی در یک دستور زبان کاربردی اساساً سیستمیک ، این مطالعه چندین موضوع را پوشش می دهد. این مقاله ارزیابی می کند که چگونه از دو مبانی زبان ، “تئوری اصطلاحات” و “اصول انتخاب آزاد” ، برای ساخت متون انگلیسی با تعامل با یکدیگر استفاده می شود. به عنوان نقطه مقابل رویکرد سنتی ساختارگرایانه در مواجهه و اصطلاحات اصطلاحی ، این مطالعه “عبارت شناسی” ثبت تبلیغات سفر را بررسی می کند و کاربرد زبان و پیش ساخته و سنتی سازی در رفتار انسان را بررسی می کند. این مقاله می کوشد به این س ageال قدیمی پاسخ دهد که آیا انسانها “عمدتا مانند اتوبوس هایی هستند که با مسیرهای منظم حرکت می کنند” یا “مانند تاکسی هایی که آزادانه حرکت می کنند”؟ آیین ، همانطور که مدت هاست نظریه زبان شناسی جامعه شناختی و انسان شناسی به رسمیت شناخته شده است ، ویژگی همه جنبه های رفتار انسان و زمینه های آن است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Linguistic Prefabrication : A Discourse Analysis Approach