دانلود پی دی اف کتاب Linear and Nonlinear Circuits: Basic & Advanced Concepts : Volume 1

[ad_1]

این کتاب اطلاعات لازم در زمینه و مفاهیم پیشرفته در زمینه مدارها را در تقاطع فیزیک ، ریاضیات و نظریه سیستم به خوانندگان ارائه می دهد. این شامل زیرمجموعه های مختلف مهندسی مانند تجهیزات و مدارهای الکتریکی و نمونه های الکترونیکی آنها است. بر اساس این ایده که یک برنامه درسی دانشگاه مدرن ابزارهای مفهومی برای درک رفتار مدارهای خطی و غیرخطی ، برای غلبه بر مشکلات فعلی و تحولات آینده و چالش های ناشی از ابزارهای پیشرفته و جدید ، در اختیار دانشجویان قرار می دهد ، کتاب مساوی است با مکان ها. خطی و غیرخطی ، تأکید بر دو؟ ترمینال و چند؟ ترمینال ها و همچنین اجزای مدار فعال و غیرفعال. این تئوری به طور سیستماتیک توسعه یافته است و از ساده ترین مدارها (خطی ، زمان ثابت و مقاومتی) شروع می شود و غذا را برای در نظر گرفتن مدارهای غیر خطی ، توابع بالقوه ، جبر خطی و تفسیر هندسی نتایج انتخاب شده فراهم می کند. محتوا در یک مجموعه سطح اول و مجموعه ای از موضوعات سطح پیشرفته سازمان یافته است. این کتاب از نظر مثال غنی است و شامل بسیاری از مشکلات حل شده است. مباحث دیگر ، مانند پردازش سیگنال و مدل سازی پدیده های فیزیکی غیر الکتریکی (به عنوان مثال ، پسماند یا نوسانگرهای بیولوژیکی) در جلد 2 بحث خواهد شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Linear and Nonlinear Circuits: Basic & Advanced Concepts : Volume 1