دانلود پی دی اف کتاب Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities :

[ad_1]

این کتاب بینش اساسی در مورد یادگیری و آموزش مادام العمر در شهرهای سالم و پایدار را ارائه می دهد ، و زمینه را برای استراتژی های کمک به برنامه 2030 برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ارتقا health سلامت فراهم می کند. رابط بین محیط ، سلامت و یادگیری مادام العمر برای دستیابی به این اهداف اساسی است و به همین ترتیب ، کتاب بازتاب بین رشته ای از محققان ، مربیان و سایر متخصصان در مورد کیفیت محیط ، بهداشت انسان ، آموزش انسان و رفاه است. مربوط به رابطه بین نابرابری ، شهرنشینی برنامه ریزی نشده ، مهاجرت ، سبک زندگی و الگوهای مصرف و تولید و رفع آن است. موضوعات شامل: برنامه ریزی شهری برای رفع نابرابری در بهداشت و فقر شهری. شهر سالم و محیط سالم؛ حکمرانی برای توسعه پایدار ؛ عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت محور بر اهداف توسعه پایدار. آموزش و یادگیری مادام العمر برای پایداری ؛ امنیت انرژی ، دسترسی و کارایی شهر دائمی ، ساختمانها و زیرساخت ها.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities :