دانلود پی دی اف کتاب Let History into the Mathematics Classroom :

[ad_1]

این کتاب 10 آزمایش را ارائه می دهد که رویکردهای تاریخی را در کلاس های ریاضیات برای کودکان 11 تا 18 سال ارائه می دهد. نویسندگان پیشنهاد می کنند دانش آموزان نه تنها متون کهن را بخوانند ، بلکه آنها را بسازند ، ترسیم کنند و دستکاری کنند. در فصول مختلف به ریاضیات یونان باستان ، هند ، چینی و عربی و همچنین ریاضیات معاصر اشاره شده است. دانش آموزان با ریاضیدانان معروف آشنا می شوند؟ همیشه سعی بر آن است که آزمایشات با زمینه های علمی و فرهنگی آنها پیوند داده شود. یکی از ارزشهای اصلی تاریخ این است که نشان دهد مفروضات و مفاهیمی که ما آموزش می دهیم برای حل مشکلات ابداع شده است. در فصل های جداگانه ای از این مجموعه ، نقاط شروع ، مشکلات تاریخی ، ریاضی هستند یا خیر. اینها مشکلات تبادل و اشتراک ، تقسیم ارقام و نسخه ها و همچنین مشکلات مهندسان ، محاسبات ، معادلات و تشبیهات است. عملکرد ریاضی همراه این اقدامات با استفاده از طراحی ، تاشو ، ساخت گرافیکی و تولید ماشین مشخص می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Let History into the Mathematics Classroom :