دانلود پی دی اف کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale

[ad_1]

سی سال باشکوه: این عبارتی است که برای تعیین دوره از پایان جنگ جهانی دوم تا “شوک نفتی” 1973 به کار رفته است. اینها سالها رشد اقتصادی قوی برای همه به اصطلاح کشورها است. خصوصاً برای کشورهای جنگ زده ، مانند فرانسه ، آلمان ، ایتالیا یا ژاپن ، بلکه همچنین برای ایالات متحده و کانادا. این عبارت برای اولین بار در رابطه با فرانسه است که نه تنها برای برجسته سازی وقایع اقتصادی ، اجتماعی ، جمعیتی و فرهنگی با تغییر بزرگ مورد استفاده قرار گرفت. وضعیت کبک و کانادا به عنوان یک کل بخشی از یک حرکت است ، اما مطمئناً دارای تخصص هایی است که جنبه های کمتر “تماشایی” آن زمان را نیز برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale