دانلود پی دی اف کتاب Les sanctions de l'inexécution après la réforme du droit des contrats

[ad_1]

نوآوری عمده اصلاح قانون قرارداد در 10 فوریه 2016 تغییر عمیق در مجازات های عدم اجرای قرارداد است. یک جانبه گرایی و جلوگیری از طرح دعوا اجتناب ناپذیر کارآیی اقتصادی را ارتقا داد. بنابراین ، احترام به واژه داده شده به نفع اطمینان حقوقی تقویت شده و تمایل به برقراری تعادل اقتصادی قرارداد مورد تأکید قرار گرفته است. در قراردادها توازن قوا و عدم تعادل طرفین در نظر گرفته می شود. علاوه بر این ، یک قاضی با قدرت تقویت شده ممکن است آنها را کنترل کند. از این رو مجازات عدم عملکرد تصویری ایده آل از تغییر در مدل قراردادی فرانسه است. این کار به توازنی برمی گردد که بین کارآیی اقتصادی ، قدرت قاضی و عدالت قراردادی در مجازات های عدم اجرای آن جستجو می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les sanctions de l'inexécution après la réforme du droit des contrats