دانلود پی دی اف کتاب Les roses océanes

[ad_1]

در این مجموعه نویسندگان دوم ، اولین مضامین خاص را پیدا خواهیم کرد ، خصوصاً بعد زندگینامه ای که از تجربیات حساس و احساسات قدرتمند الهام گرفته شده است. عشق فیلم آور دل انگیز که با عزاداری مادری آمیخته است که هم عشق دارد و هم دلهره. مشکل ماندن در پشت بدنی که پشت آن تصویر زنانگی یا حتی مادری از بین می رود. چه چیزی برای ما باقی مانده است که با شکست روبرو می شویم اگر این مجموعه با بی تفاوتی عبور کند ، پر از امید است. نویسنده ما را به تأمل در معنایی که به زندگی می بخشیم دعوت می کند ، وقتی که گاهی پوچ به نظر می رسد. تأمل او درباره پوچی و پایداری وجود گسترش می یابد: بین آنچه فراموش می کنیم و آنچه را که در طول زندگی به یاد می آوریم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les roses océanes