دانلود پی دی اف کتاب Les relations entre l'Union européenne, les pays ACP et les PTOM : La fin d'un cycle – Études coordonnées par Fabien Bottini, Harold Gaba, Jean-Paul Pastorel et Arnaud de Raulin

[ad_1]

روابط اقتصادی ، تجاری و تجاری طولانی مدت که در چارچوب توافق نامه های اتحادیه اروپا و کشورهای ACP (آفریقا ، کارائیب ، اقیانوس آرام) و همچنین کشورها و سرزمین های خارجی (OCT) برقرار شده است ، با توسعه ژئوپلیتیکی که من رفتم ، کاملاً اصلاح شده است. پایان قرن بیستم و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد. امیدهای ناامید به توسعه ، این همکاری را که از تاریخ استعمار به ارث رسیده است ، بهتر می کند ، و این زمینه را برای بلوک های منطقه ای و ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی هموار می کند. مطالعات نویسندگان مشارکت در این کتاب راه حل های اتحادیه اروپا ، کشورهای ACP و OCT را برای پاسخگویی به چالش های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرن بیست و یکم زیر سوال می برد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les relations entre l'Union européenne, les pays ACP et les PTOM : La fin d'un cycle – Études coordonnées par Fabien Bottini, Harold Gaba, Jean-Paul Pastorel et Arnaud de Raulin