دانلود پی دی اف کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique

[ad_1]

شکی نیست که روان انسان محل حرکتهای مختلف قهقرایی است و برخی از آنها برای عملکرد بهتر آن ضروری است. آنها هم در طول رشد وجود دارند ، هم طبیعی و هم آسیب شناختی سیستم ذهنی ، و هم در روان بزرگسالان اعم از اینکه مربوط به یک سازمان بیماری ایده آل یا متفاوت باشد. این کتاب مفهوم رگرسیون را در نظریه روانکاوی کلاسیک به روز شده احیا می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique