دانلود پی دی اف کتاب Les croyances secrètes de Hitler : Essai historique

[ad_1]

آیا می دانید هیتلر خود را با مگی و اعضای انجمن های مخفی قدرتمندی که درباره تصمیم گیری های مهم صحبت می کردند محاصره کرد؟ یا اینکه او در یافتن تمام اشیا sacred مقدس پراکنده در سراسر جهان وسواس داشت ، و مطمئن بود که اسیر شدن به او قدرت کامل می بخشد؟ یا اینکه آنها کارزاری را در جستجوی جام مقدس یا پادشاهی افسانه ای شامبالا آغاز کردند؟ در این کتاب ، ما جوامع مخفی مانند Armanist Order ، Germannorden ، Order of the New Templars یا جامعه Thule و جنگ مخفی را کشف خواهیم کرد ، که در سایه جنگ جهانی دوم ، متفقین را با نازی ها مخالفت کردند. توهمات عرفانی-نژادی را با فراموش کردن مطالب ضد نیم دایره مجله Theology یا Ostara و همچنین تحقیق درباره آثار باستانی مانند اصول بی عیب و نقص فضای حیاتی ، زمین توخالی و یخ ابدی ، جام مقدس تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یا لانس لانسینوس. تجارب عرفانی هیتلر ، مشاهدات غیبی هیملر ، فریب هوشی باطنی رودولف هس ، پروتکل فریبکارانه بزرگان از سوی زلر … اعتقادات پنهانی هیتلر همه اینها و موارد دیگر را آشکار می کند. دیگر موضوعاتی که درک بزرگترین فاجعه تاریخ بدون آنها امکان پذیر نیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les croyances secrètes de Hitler : Essai historique