دانلود پی دی اف کتاب Les balafres du pouvoir : Roman

[ad_1]

شیمی یک امپراطور است که استبداد سقوط وی را به بار می آورد و مردمش را در مسیر تبعید سوق می دهد. سپس نسل جدید سعی خواهد کرد مسئولیت شکست نسل های قدیمی را به عهده بگیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les balafres du pouvoir : Roman