دانلود پی دی اف کتاب Les Aveuglées : Thriller psychologique

[ad_1]

دو زن ، دو مادر ، دو زندگی شکسته که تلاقی می کند و خشمگین است … پانزده سال پیش ، وقتی دختر سه ساله اش مفقود شد ، زندگی سیسیل وارونه شد. پس از این درام حل نشده ، مادر به روستایی نقل مکان می کند که در آن زندگی خوشی را سپری می کند ، در حالی که دختر آنابل در نوجوانی خودکشی می کند. از آن زمان به بعد مادرش خستگی ناپذیر به مکان هایی که دخترش از آنها بازدید کرده سفر می کند به امید اینکه خاطرات آن مرحوم را بازگرداند. آنابل و سیسیل با هم ملاقات می کنند و همدردی می کنند. آنها با آزمایش های مشابه باعث دوستی می شوند. اما بر اساس اعتماد ، تنش بین این دو زن افزایش می یابد. روابط آنها ناسالم می شود و هر یک به دنبال دستکاری دیگری برای کاهش بدبختی خود هستند. تا زمان آشکار شدن حقیقت بسیار طولانی دفن ، تاریخ ، گذشته و حال ، از دید شاهدان مختلف آشکار می شود. دروغ های ناخودآگاه شخصیت ها لمس سورئالیسم را به لبه عالی می رساند. ما واقعاً از گذشته خود چه می دانیم؟ تا چه حد ما از واقعیت های ناخودآگاه پیش روی خود فراتر می رویم؟ چه توافقی را برای خرید آرامش خاطر خود انجام می دهیم؟ دستکاری در غم و اندوه و شخصیت ها از یک شیب ناشناخته آغاز می شود. ونسا لاگارد از طریق متن های عاشقانه و قدرتمند درباره نویسنده ، فرصت ها و فرصت هایی را که زندگی ما را شکل داده اند زیر سال می برد. التقاطی ، او داستان های خیالی می نویسد که هم خشونت آمیز و هم رویایی هستند ، و در آن ها به صحت خاطرات ما و وحشیانه بودن روابط انسانی می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les Aveuglées : Thriller psychologique