دانلود پی دی اف کتاب Legitimation in a World at Risk : The Case of Genetically Modified Crops in India

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل جامعه شناختی از بحث و جدال پیرامون محصولات تراریخته در تلانگانا ، هند ارائه می دهد. بحث در مورد اینکه آیا فناوری GM کلید بهبود رفاه کشاورزان فقیر در مقیاس جهانی است یا در درجه اول افزایش سود شرکت های چند ملیتی با افزایش ریسک کشاورزان وجود دارد. مطالعه دزموند در منطقه اقتصادی ضعیف و ناپایدار وارانگال در تلانگانا واقع شده است ، زمینه ای که با تعداد زیادی از خودکشی های کشاورزان مرتبط است. دزموند با تشخيص ديدگاه هاي كشتكنندگان و افراد بي زمين ، چگونگي قانوني سازي و تمايز سه محصول در دهكده جنرال موتورز وارانگال را مورد بررسي قرار مي دهد ، كه معيشت آنها در بحث است ، اما صداي آنها به ندرت شنيده مي شود. این کتاب برای کسانی که به محصولات تراریخته ، قدرت و دانش و در رابطه با درک توسعه ، دموکراسی و مدیریت ریسک در سراسر جهان علاقه مند هستند ، مهم خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Legitimation in a World at Risk : The Case of Genetically Modified Crops in India