دانلود پی دی اف کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم هویت نویسنده یادگیرنده در متن نوشتن به زبان خارجی تمرکز دارد. نویسنده نشان می دهد که روند نوشتن به زبان خارجی بسیار پیچیده تر و شخصی تر از آن است که بسیاری از مدرسان نوشتن می توانند تصور کنند. در فصل های نظری کتاب مفاهیمی مانند دوزبانگی ، روند نوشتن L2 و هویت در نوشتن L2 پرداخته شده است. در بخش تجربی کتاب ، دیدگاه دانش آموزان در مورد نوشتن به زبان L1 و L2 ، مراحل نوشتن دانش آموزان به هر دو زبان و هویت دانش آموزان در نوشتن L1 و L2 بحث می شود. نشان داده شده است که نوشتن در L2 باعث بروز مشکلاتی از نظر زبان شناختی می شود. با این حال ، فراگیران پیشرفته EFL که با L2 می نویسند ، فرصتهایی را نیز ایجاد می کنند که هنگام ایجاد به زبان مادری هرگز نخواهند داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :