دانلود پی دی اف کتاب Learned in the Trenches : Insights into Leadership and Resilience Compiled by Two Women Leaders in Energy

[ad_1]

این کتاب آموزه ها و دیدگاه های دو زن برجسته ای است که با چالش های زیادی ناشی از چند فرهنگی و جنسیتی در یک محیط شرکتی سخت و سنتی در دنیای تجارت روبرو شده اند: بخش انرژی در خاورمیانه. چگونه توسعه مکانی برای خود و تیم هایشان ایجاد می کند ، داستانی سرسختانه و شخصی است ، و دیدگاهی ممتاز را شکل می دهد که آنها را قادر می سازد تا دلایل اصلی موانع و همچنین راه حل ها را درک کنند. همچنین می گوید. آنها نه تنها چشم انداز خود ، بلکه مجموعه قابل توجهی از مصاحبه های فیلتر نشده را برای رهبران با نفوذ در بخش انرژی در کتاب ارائه می دهند که برای دستیابی به موفقیت هنگام هدایت یا مشاوره در یک محیط شرکت بسیار مهم است. این کتاب مجموعه ای از حرفه ای بودن ، انعطاف پذیری ، کار و در نهایت موفقیت را از خارج از رده های شرکت های بسیار معتبر در بخش انرژی ارائه می دهد. هدف نهایی ایجاد انعکاس خود در خوانندگان ، بر اساس یادگیری و نگرش کسانی است که به بالاترین نقش یکی از کمترین درک محیط های تجاری رسیده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Learned in the Trenches : Insights into Leadership and Resilience Compiled by Two Women Leaders in Energy