دانلود پی دی اف کتاب Le Scénar

[ad_1]

سناریو تاریخ است – اما آیا واقعاً یک داستان است؟ _ درباره برخی شخصیت ها که متن ناشناس فیلمنامه سینما را کشف کرده اند. چه اتفاقی می تواند بیفتد وقتی یک نسخه خطی از “خط” را جستجو می کنید؟ یک رمان ماوراالطبیعه که ارتباط با واقعیت و تخیل ما را بررسی می کند ، لو شنر همچنین اعلان عشق به فیلم خیابان است … ، پرورش یافته از الهامات درخشان ، سیاسی ، فلسفی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le Scénar