دانلود پی دی اف کتاب Le rôle des États africains dans l'encadrement juridique des migrations sud-nord et sud-sud

[ad_1]

مهاجرت از جنوب به شمال و جنوب به جنوب خبر داغی است و ابزارهای قانونی کنترل آن توسط مردم نادیده گرفته می شود و از نظر حقوقدانان به اندازه کافی تحلیل نمی شود. نقش دولتها ، سازمانهای منطقه ای و بین المللی آنها در تدوین قانون بین المللی مهاجرت اساسی است. این کار دو شرط را مشخص می کند که رفتار کشورهای آفریقایی را از دیدگاه آنها تا حاکمیت ملی مشخص می کند. علاوه بر این ، نویسنده تناقضات سازمان های جامعه آفریقای غربی را در مورد مسئله مهاجرت روشن می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le rôle des États africains dans l'encadrement juridique des migrations sud-nord et sud-sud