دانلود پی دی اف کتاب Le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Ouest africain

[ad_1]

در اینجا س Theال این است که آیا تز بی طرفی پول در اقتصاد ، همانطور که توسط نظریه پولی کلاسیک پشتیبانی می شود ، وجود دارد؟ اگر این تز ثابت نشود ، اگر ارز خنثی نباشد ، آیا می تواند به توسعه کشورهای آفریقای غربی کمک کند؟ پاسخ نیز بی طرف نیست. بنابراین می تواند باعث پیشرفت کشورهای آفریقای غربی شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Ouest africain