دانلود پی دی اف کتاب Le retour des corps intermédiaires

[ad_1]

در مرکز قرارداد اجتماعی ما ، هرچه بیشتر به منطقه نزدیک است ، به صورت روزمره ، مانند بسیاری از بحران هایی که در جوامع ما رخ می دهد ، تعهد در همه اشکال آن به عنوان نمونه ای از سازماندهی عذاب شدید است. برای خدمت به یک علت ممکن است. که فراتر از هرگونه همکاری اقتصادی یا منافع کاملاً شخصی است. درگیر شدن هرگز بی اهمیت نیست ، و همچنین در تاریخ یکی از قدرتمندترین نقاط حمایت از سیاستمداران (که اغلب آن را فراموش می کنند) برای اقدام به نفع خیر عمومی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le retour des corps intermédiaires