دانلود پی دی اف کتاب Le renouveau du droit des obligations : Perspectives franco-japonaises

[ad_1]

این کتاب حقوق فرانسه و ژاپن را در مورد تعهدات و توسعه آنها مقایسه می کند. در فرانسه ، قانون قرارداد با مصوبه شماره 2016–131 از 10 فوریه 2016 و قانون تصویب 20 آوریل 2018 اصلاح شد. طبق قانون مسئولیت ، می توان آن را بر اساس پیش نویس اصلاحات اولیه اصلاح کرد. صدراعظم (مارس 2017). در ژاپن ، رژیم غذایی اصلاحیه ای در قانون تعهدات مصوب 1 آوریل 2020 ، در سال 2017 تصویب کرد. در هر دو مورد ، استدلال های مشابهی مطرح شده است (جذب حقوق ملی ، دسترسی به جمعیت ، تغییرات اقتصادی و تغییرات اجتماعی) و بحث های شدیدی در این باره مطرح شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le renouveau du droit des obligations : Perspectives franco-japonaises