دانلود پی دی اف کتاب Le cri de l'homme africain (1980-2020) 40 ans après

[ad_1]

اولین فریاد آدمی که به نزد خدا صعود می کند فریادی از پریشانی و آدم کشی و در نتیجه فریادی چشمگیر است: هابیل علیه برادرش قابیل که او را قتل عام می کند ، است. این قتل تاریخی قابیل ، برادرش ، راه را برای همه غم ها و وحشتهایی که انسان می تواند انجام دهد ، باز کرد. این کتاب در تلاش است تا از ژان مارک ایلا چهل سال پیش ، که فریاد مرد آفریقایی را در میدان عمومی می شنود ، ادای احترام کند و زمینه را برای رهایی از الهیات آفریقایی ، که حاکمان علیه آن استبداد ، غارت و ناتوانی می جنگند ، هموار کند. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le cri de l'homme africain (1980-2020) 40 ans après