دانلود پی دی اف کتاب Le Beau et son Contraire : Roman psychologique

[ad_1]

دو موجود گوشت و خون ، اما چنان متفاوت که وجود یکی از پیروزی های زنانه و سهولت عجیب و غریب تشکیل شده است ، و دیگری باید فقر ، خویشتنداری جنسی ، و حتی جنجال های “افراد خوب” را تحمل کند. چرا؟ زیرا یکی مانند آدونیس باستان با هوش برتر زیباست … و دیگری در مقابل زیبایی (من نمی گویم زشت را انسان نامیدم) و مغز با توانایی کمتر است. اما آیا ساندر حق دارد ببیند که برخلاف ساندر ، او حق دارد زنان جوان را بدون متهم کردن بکشد؟ اما باز هم ، در روند عدالت اختلافاتی وجود دارد ، آسانترین کس می تواند وکیلی با استعداد عالی را تأمین مالی کند و متواضع ترین متهم ، برای او ، یک افسر سابق مدافع با پرداخت حقوق شرکت است. یکی … با آخرالزمان پایان می یابد! آریلد بیکن که در سال 1947 در آیزن (02) در سنت کوئنتین متولد شد ، تمام زندگی حرفه ای خود را در شرکت “شل” گذرانده است. Provence ، Leu et Son Contraire شانزدهمین وی است. کار کردن

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le Beau et son Contraire : Roman psychologique